Расизмът убива! Ромите искат да живеят!

През последните няколко години ромите често стават свидетели на полицейска бруталност. Коренът на полицейската бруталност срещу ромите е антициганизмът, който е специфична форма на расизъм срещу ромите, произтичаща от изкривената представа на мнозинството за ромските общности в цяла Европа. Резултатът от системния расизъм спрямо ромите доведе до смъртта на млад ром от полицията в град Теплице, Чешка република.

Learn More
The Roma flag in the American University in Bulgaria

For the very first time the Roma flag was hoisted at the Student Center at the American University in Bulgaria due the Roma students Mihail Mishev and Elvira Sashova, both members of Roma Standing Conference.

Learn More
National Palace of Culture in Bulgaria lighted in the colors of the Roma flag

For the very first time and on the 50th Anniversary of the First World Romani Congress the National Palace of Culture in Sofia, Bulgaria was lighted in the colors of the Roma flag.

Learn More