Зошто мораме да го заштитиме идентитетот на Ромите од опасноста од асимилација?

“На овој попис, гласно и гордо ќе го искажам мојот ромски идентитет. Следната колумна, напишана од мене, беше прво објавена на веб страната на АВАЈА. Во неа детално се прикажани заканите за ромската заедница од асимилација. За да ја обезбедиме иднината на нашиот народ, мора да бидеме свесни за опасностите од губење на идентитетот од асимилација.” – Семран Сулејман, координатор на PRFE за Северна Македонија.

Learn More
VOTE FOR AVAJA! (Youth CSO nomination by USAID)

The civic movement Avaja is nominated for an award in Youth CSO – Youth CSO Alliance category by USAID.

Learn More
Online discussion: “How did April 8 come about? History and personalities”

On the 50 Jubilee of the First Roma Congress, it is important the public to learn more about how the Roma movement started, who were the people who participated and what was their vision.

Learn More
PROUD ROMA IN FREE MACEDONIA HONOUR, DEDICATION AND COURAGE

Avaja organises online presentations for Roma nation day

Learn More
Avaja’s Core Messages

The inspiration behind the campaign in North Macedonia

Learn More
Think globally, act locally

Avaja has asked for the Roma Flag to be flown across the local municipalities on 8 April

Learn More