“Горди Роми Свободна Европа” Българската Кампания по преброяване на населението е в разгара си

  • Преброяването на населението в България е в ход и продължава до 3-ти октомври 2021;

  • Партньорът по “Горди Роми Свободна Европа” – Постоянна Ромска Конференция провежда серия от дейности за насърчаване на ромите по места да декларират ромската си етническата принадлежност в преброяването;

  • Посетете https://census2021.bg/ за повече информация

С провеждането на преброяването в България, местната гражданска организация Постоянна Ромска Конференция, като част от кампанията “Горди Роми Свободна Европа”, работи за повишаване на доверието в процеса на преброяването сред ромската общност. Като част от усилията по насърчаване на ромите да декларират гордо своята етническа принадлежност, организацията провежда серия от офлайн и онлайн събития и инициативи, целящи достигането на ромската общност на местно и национално ниво.

Днес България е дом на много динамични и разнообразни ромски общности. Въпреки богатото културно и историческо наследство, ромите продължават да се сблъскват с предразсъдъци и дискриминация във всички сфери на живот, включително в жилищно настаняване, работа, образование и здравеопазване. Изключването и сегрегацията изострят несигурните условия на живот на населението, което от своя страна утвърждава порочния кръг на дискриминацията.

Данните от преброяването са необходим инструмент за колективно договаряне от страна на гражданските организации за осигуряване на повече ресурси към ромската общност, което може да спомогне за разбиването на порочния кръг на дискриминацията.  Въпреки това, проведените в близкото минало преброявания на населението в България са силно критикувани заради заниженият брой на отчетени роми. Например, според проведеното преброяване през 2011, броят на ромите в България е бил 325,343.  Проучване, проведено от доц.Надежда Илиева от Българската академия на науките и доц. Георги Бардаров от Софийския Университет оспорват данните, като заявяват, че ромското население е било дефакто близо 665 000 жители. Това би означавало, че ромите са преброени с около 50% по-малко.

Събирането на точни данни за ромите са предизвикателни по много причини. Натрупването на историческа дискриминация, която продължава и в наши дни и опита от Втората Световна война са довели до притеснения сред някои от ромите да декларират своята етническа принадлежност пред властите. Междувременно, както и в други държави, натискът да се асимилират към други етнически общности често е значим фактор при идентифицирането на ромите като част от други малцинства. И накрая, заниженият брой на ромите в последното преброяване на населението поставят под съмнение самият процес по преброяване и мотивите за това на публичните власти.

Кампанията на Постоянна Ромска Конференция по преброяването се стреми да преодолее  тези предизвикателства.  От днес около 200 роми работят на терен по събирането на дани за преброяването. Липсата на преброители от ромски произход  на предходните национални преброявания на населението доведе до това много от ромите да останат непреброени- дали заради това че ромската общност е по-трудно достъпна, или заради отношението на не-ромските преброители, които често нямат чувствителност или използват субективни преценки относно етническа принадлежност…  Включването на повече роми в събирането на данни от преброяването може да спомогне за изграждане на по-голямо доверие в процеса по събиране на данни за преброяване на населението.

В Мрежата, Постоянна Ромска Конференция работи по насърчаване на гордостта сред ромската общност по отношение на идентичността. Уебсайта и фейсбук профила на ПРК са пълни с успешни истории и информация за постиженията на горди млади роми. От фризьори, до танцьори и студенти, ромски мъже и жени споделят историите си за това какво означава за тях ромската им принадлежност. Организацията стартира още и zoralipe.com – за неофициално преброяване на българските роми, живеещи в страната и чужбина. Това насърчава колкото се може повече роми да се регистрират.

По време на това преброяване, Постоянна Ромска Конференция и “Горди Роми- Свободна Европа” ви  насърчават да декларирате гордо вашата ромска принадлежност за доброто на нашата общност.

Кажи го на глас: Аз съм Ром и съм горд!

Настоящата кампания на Постоянна Ромска Конференция за националното преброяване е част от голямата кампания  “Горди Роми – Свободна Европа” на Европейския Ромски Институт за Изкуства и Култура /ЕРИИК/, заедно с Офиса за Ромски инициативи  /ОРИ/ на  Фондация Отворено Общество, Ромски Образователен Фонд /РОФ/ и Инициативата за развитие на ромското предприемачество /ИРРП/.