Какво е преброяването и какво общо има с ромите?

Видимостта води до права.

Изследванията показват, че само една трета от ромите в България са видими, което означава, че българските институции и политики за ромите не забелязват почти две трети от ромското население, което значително намалява въздействието на политиките, засягащи ромските общности в България.

Заедно можем да променим това сега!

Какво представлява преброяването? Какво общо има то с ромите? Защо е важно да участвате в него? Всички отговори можете да намерите в листовката, подготвена от активистите на Постоянната ромска конференция.