Кампанията за преброяване на населението в България “Горди Роми Свободна Eвропа” приключи успешно.

Екипът на “Горди Роми Свободна Европа” и местното гражданско движение “Постоянна ромска конференция” имат удоволствието да обявят успешното приключване на първата си съвместна кампания за преброяване на населението в България. Кампанията, подкрепена от международни партньори, сред които Бюрото за ромски инициативи на Отворено общество (RIO) и Европейския ромски институт за изкуство и култура (ERIAC), имаше за цел да насърчи гордостта и участието на ромите в националното преброяване, което се провежда веднъж на десет години, този път от 7 септември до 10 октомври т.г.

Разяснявайки силата на ромската идентичност. Посредством приноса на редица ромски продуценти в областта на изкуството и културата, учени, асоциирани членове на ERIAC и местни активисти от цялата страна, партньорите проведоха поредица от онлайн и офлайн дейности в цяла България. Като част от кампанията бяха организирани събития на местно ниво и кампании в социалните и масовите медии, които имаха за цел да повишат осведомеността на ромското население за това как да участва свободно в преброяването и го насърчиха да заяви гордо своята идентичност.

По изпълнението на акцентите в кампанията бяха ангажирани 52 активисти в 51 населени места в 14 области на България за разпространение на брошури с информация за значението на преброяването. Пътувайки в Северна, Южна, Източна и Западна България, местният екип достигна до по-труднодостъпни и отдалечени ромски общности, за да накара възможно най-много роми да участват в преброяването. Общо 638 550 роми бяха преброени от екипа активисти в тези населени места. Като други приоритетни елементи на кампанията могат да бъдат изтъкнати т.нар. “Barvalipe Talks” – поредица от дебати на живо във Facebook и онлайн от ромски експерти и учени по исторически и културни теми, свързани с ромската идентичност; разпространение на стоки с марката „Горди Роми Свободна Европа“; национална радио кампания и безплатно онлайн излъчване на българо-ромската пиеса “Цигански колела”.

Тъй като в исторически аспект ромите винаги са били недооценявани, кампанията е изключително наложителна за общността. Точното преброяване на ромите е от съществено значение за договарянето на техните колективни права и потенциални възможности. По данни на Националния статистически институт общият брой на гражданите при настоящото преброяване, е малко над 81 % от общото население с българско гражданство. Все още няма налични данни за разпределението на етническите малцинства, живеещи в страната.

Въпреки успешния  завършек на кампанията „Горди Роми Свободна Европа“, остават открити въпроси относно нередностите, отчетени при събирането на данните от преброяването. “Постоянна ромска конференция”  получи многобройни сигнали за неправилно попълване на въпросниците от преброяването, както и други оплаквания постъпили от средите на българската ромска общност.

Въпреки това, ние, организаторите и участниците в кампанията  “Горди Роми Свободна Европа“ оставаме уверени в числеността и силата си и се гордеем с резултатите от нашата кампания. Това преброяване показа богатството, жизнеността и сплотеността на българската ромска общност (или – на ромската общност в България), както и какво бихме постигнали, ако обединим силите си и работим заедно.