Кампанията по преброяването “Горди Роми в Свободна Европа” с реклама в ефира на българско радио

С оглед оставащите само 10 дни по преброяването в България и възможността Ромите да декларират произхода си официално,  партньорът на Горди Роми в Свободна Европа- Постоянна Ромска Конференция, откри своя радио-кампания.

В ефира на Радио Веселина– национална радиостанция с покритие в столицата и в Южна България, ще се излъчват по няколко пъти дневно радио- спотове с послания по стимулиране на ромската общност в страната. Двата радио-спота ще текат като част от кампанията.

Като част от кампанията Горди Роми в Свободна Европа, Постоянна Ромска Конференция насърчава всички български роми да декларират ромската си принадлежност гордо и открито на преброяването.

Чрез официалното деклариране на вашата Ромска принадлежност можем да допринесем за укрепване на нашата общност и да създадем пътя за значимата социална промяна в България и в цяла Европа!

Чуйте тук!

За повече информация, посетете  census2021.bg.

Image credit @Roma Standing Conference