Цигански Колела – история за това как една жена се е научила да приема Ромския си произход

Написана от драматура Здрава Каменова за българската актриса от ромски произход Наталия Цекова, и в съ-авторството и режисурата на  Калин Ангелов, “Цигански колела” разказва историята на млада жена, която се бори с приемането на ромските си корени. Чрез поставянето на критични въпроси, като това дали можем да се отречем от произхода, пиесата се стреми да накара зрителите да приемат ромският си произход с гордост.

Постепенно в разгръщането на пиесата, научаваме повече за историята на главната героиня, която е израснала в българско гето и напуснала е дома си за да започне собствената си кариера. Работейки в офис, тя се запознава с българин, в когото се влюбва.

Младата жена се стреми да получи признание в новия свят, в който попада, искайки да се асимилира с неромите. В желанието си се хареса на приятеля си тя се опитва да прикрие ромските си корени.

Докато младата жена е готова да пожертва ромската си самоличност заради неговата любов, си припомня детството. Връщайки се в спомените си, младата жена вижда себе си и семейството ѝ  следвани от бял слон, където и да отидат. Символизирайки нейната идентичност, с наближаването на сватбата животното започва да избледнява. По подобен начин,  цветните дрехи, с които тя е облечена и които представляват спомените ѝ, биват изхвърлени пласт по пласт преди сватбата. Последният слой на дрехите й разкрива чисто бялата ѝ сватбена рокля, символизираща желанието ѝ за белота.

В крайна сметка младата жена осъзнава, че и слонът, и дрехите блестят много по-ярко от сватбената ѝ рокля, и най-накрая приема своята ромска принадлежност.

История за това в какво се превръщаме, пиесата е изпълнена със стоплящ сърцето хумор, като същевременно засяга теми за расите и принадлежността. Без съмнение, това са теми  близки до сърцето на самата Наталия Цекова, която е първата жена от ромски произход, официално завършила Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство.

“Имам нужда да забравя. Ще забравя, обещавам ти, и за теб, и за себе си! Ще се подложа на операция, за да изтрия всички белези от детството ми. Ще изцедя кръвта си до последната капка, за да не чувам пулсиращата ѝ история, и ще си прелея свежа кръв. Ще изтрия от паметта си всичко, което е записано през годините….”

Вижте завладяващото изпълнение на Наталия Цекова в “Циганско колело”, записано единствено като част от кампанията Горди Роми в Свободна Европа, съвместно с местния български партньор Постоянна Ромска Конференция.

Видеото ще бъде излъчено на Facebook страниците на Горди Роми в Свободна Европа, Постоянна Ромска Конференция и Европейския ромски институт за изкуство и култура (ERIAC). Следващата дата за стрийминг ще бъде обявена преди края на преброяването в България.

Image credit @https://www.facebook.com/IndependentTheaterHungary/photos/2893278684145817