Throughout 2021, ERIC is leading the Proud Roma Free Europe transnational campaign to boost Romani pride and identity in a year where many countries are conducting their national censuses. For this purpose, ERIAC is seeking to engage the best creative talents from our communities to inspire our people to stand up and be counted.

Learn More

Tému rómskeho umenia otvoríme s umelkyňou Emíliou Rigovou (@Bári Raklóri), ktorá je ako prvá Rómka laurátkou prestížnej slovenskej Ceny Oskara Čepana pre mladých umelcov. Hlavnými témami jej práce sú kultúrne alebo sociálne stereotypy, alter ego, rómska identita a psychologické tiene.

Learn More

Kampaň "Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku" si kladie za cieľ zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva, ktoré prebieha od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021 a informuje aj o skutočnosti, že okrem slovenskej národnosti sa Rómovia v sčítaní môžu prihlásiť aj k tej rómskej. V rámci kampane vznikol videospot, v ktorom účinkujú známe rómske osobnosti ako spevák Igor Kmeťo, speváčka Gitana, Eduard Čonka z Úradu vlády splnomocnenca pre rómske komunity alebo boxer Viliam Tanko.

Learn More