Country by country

Kosovo*

in partnership with

Ahead of the national census in Kosovo in early 2023, OPRE ROMA Kosovo has intensified its census campaign through "Proud Faces of Kosovo", a video series introducing proud Roma people, their reasons to be proud and their commitment to advancing Roma pride. Watch the videos here!

Learn More

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përfunduar Pilot Regjistrimin e Popullsisë, që nga 15 shtatori deri më 14 tetor 2020 në 13 komuna (Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Graçanicë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Ranillug, Prizren, Dragash, Mamushë, Pejë, dhe Gjakovë).

Learn More

Në vitin 1971, aktivistët romë nga mbarë Evropa u mblodhën në Londër për të liruar një komb. Pas 500 vjet persekutimi, skllavërimi, gjenocidi dhe përjashtimi, më 8 Prill 1971 ata krijuan një flamur, himn dhe identitet transnacional për 12 milion romët e Evropës (nganjëherë referuar si Ciganët). 50 vjet më vonë shumë gjëra kanë ndryshuar, por fatkeqësisht shumë urrejtje dhe stigmatizim që shqetësojnë jetën tone kanë mbetur. Në nderim të atyre paraardhësve të cilët kanë jetuar para nesh dhe atyre që ende nuk kanë lindur, ne do t'i kushtojmë 2021 ngritjes së zërave të kombit të harruar të Evropës.

Learn More

KOSINT është një partneritet mes katër organizatave që punojnë për përmirësimin e jetës dhe gjithëpërfshirjen e komuniteteve rome në Kosovë. 

Learn More

* All references to Kosovo, whether the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nations Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.