Расизмът убива! Ромите искат да живеят!

През последните няколко години ромите често стават свидетели на полицейска бруталност. Коренът на полицейската бруталност срещу ромите е антициганизмът, който е специфична форма на расизъм срещу ромите, произтичаща от изкривената представа на мнозинството за ромските общности в цяла Европа. Резултатът от системния расизъм спрямо ромите доведе до смъртта на млад ром от полицията в град Теплице, Чешка република.

Learn More