Country by country

Slovensko

Tému rómskeho umenia otvoríme s umelkyňou Emíliou Rigovou (@Bári Raklóri), ktorá je ako prvá Rómka laurátkou prestížnej slovenskej Ceny Oskara Čepana pre mladých umelcov. Hlavnými témami jej práce sú kultúrne alebo sociálne stereotypy, alter ego, rómska identita a psychologické tiene.

Learn More

Kampaň "Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku" si kladie za cieľ zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva, ktoré prebieha od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021 a informuje aj o skutočnosti, že okrem slovenskej národnosti sa Rómovia v sčítaní môžu prihlásiť aj k tej rómskej. V rámci kampane vznikol videospot, v ktorom účinkujú známe rómske osobnosti ako spevák Igor Kmeťo, speváčka Gitana, Eduard Čonka z Úradu vlády splnomocnenca pre rómske komunity alebo boxer Viliam Tanko.

Learn More

Na pamiatku povstania v koncentračnom tábore Osvienčim, ktoré sa uskutočnilo 16. mája 1944, teda v deň odporu Rómov, Európsky rómsky inštitút pre umenie a kultúru (ERIAC) vyhlasuje medzinárodnú súťaž pre rómskych vizuálnych umelcov, grafických dizajnérov, karikaturistov a talentovaných jednotlivcov.

Learn More