Country by country

Albania

Në përkujtim të kryengritjes së kampit të përqëndrimit në Aushzvic 16 Maj 1944, në Ditën e Rezistencës Rome, Instituti Europian për Arte dhe Kulturë (ERIAC), shpall një konkurs ndërkombëtar për artistë vizual Rome, dizajnerë grafike, karikaturiste dhe individë të talentuar të paraqesin vizatimet e tyre politike, kritikime të tashmes apo të kaluara të eventeve politike ose shprehja e një fenomeni të caktuar socialo-politik në një mënyrë gazmore.

Learn More