2021 Regjistrimin e Popullsisë

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përfunduar Pilot Regjistrimin e Popullsisë, që nga 15 shtatori deri më 14 tetor 2020 në 13 komuna (Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Graçanicë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Ranillug, Prizren, Dragash, Mamushë, Pejë, dhe Gjakovë). Për këtë proces janë përgatitur pyetësorët, metodologjia, udhëzuesit, si dhe metoda e mbledhjes së të dhënave në terren (Medota CAPI -Computer Assisted Personal Interview).

Më shumë informata do të vijnë së shpejti…