Aresel

Aresel înseamnă “AJUNGE” în limba romani.

Platforma Aresel este o inițiativă civică apărută în anul 2018, ca răspuns la cei 30 de ani de ignorare, rasism, slabă participare și reprezentare politică a cetățenilor români de etnie romă. Până acum, acțiunile noastre au primit sprijinul a peste 60.000 de persoane, devenind cea mai mare comunitate proactivă a romilor.

Aresel este o platformă neafiliată politic, al cărei obiectiv este combaterea rasismului și a inegalităților sociale, politice și economice dintre romi și restul populației. Platforma Aresel susține participarea și implicarea publică a comunităților rome de pe întreg teritoriul României, fiind prezenți în peste 100 de comunități.

Misiunea Aresel este aceea de a încuraja și de a susține implicarea și participarea publică a romilor. Cerem autorităților decență în raportarea la romii și politici publice concrete care să ducă la îmbunătățirea situației comunităților de romi.

Website: https://aresel.ro

Facebook: https://www.facebook.com/PlatformaAresel

Instagram: https://www.instagram.com/platformaaresel/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_tx2jIvBCPRZ5AzHMWgmCA/videos

Twitter: https://twitter.com/areselplatforma

TikTok

Email: contact@aresel.ro

Phone number: +40-736-196-769