BARVALIPE TALKS s Emíliou Rigovou, moderované Verou Lackovou!

Tému rómskeho umenia otvoríme s umelkyňou Emíliou Rigovou (@Bári Raklóri), ktorá je ako prvá Rómka laurátkou prestížnej slovenskej Ceny Oskara Čepana pre mladých umelcov. Hlavnými témami jej práce sú kultúrne alebo sociálne stereotypy, alter ego, rómska identita a psychologické tiene. Vyučuje výtvarné kurzy (objektové, multimediálne, intermediálne) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rozhovor je súčasťou kampane “Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku“ k práve prebiehajúcemu sčítaniu obyvateľstva na Slovensku. Rozhovor prebehne formou online streamu.
Vera Lacková – režisérka a producentka, študovala na Masarykovej Univerzite média a žurnalistiku, v roku 2015 založila produkciu Media Voice