BARVALIPE TALKS s Nadeždou Malčekovou, moderované Milanom Berkom!

Nadežda Malčeková sa rozhodla ako 19 ročná odísť do kláštora, kde strávila 4 roky ako mníška. Neskôr sa však rozhodla odísť a s odstupom času napísala knihu Dievčatko z kláštora, ktorá jej nedávno vyšla pod pseudonymom Nela Nezábudková. Po odchode z kláštora pôsobila ako pedagogička a venovala sa rómskym deťom. Dnes pracuje ako asistentka v advokátskej kancelárii a študuje právo. Beseda je súčasťou kampane “Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku“, ktorá práve prebieha k podpore sčítania obyvateľstva na Slovensku. Rozhovor prebehne formou online streamu.
Milan Berko – ako redaktor a publicista pracuje v národnostnom vysielaní RTVS.