BARVALIPE TALKS s Natašou Slobodníkovou, moderované Milanom Berkom!

Nataša Slobodníková pôsobila ako poradkyňa prednostu pre rómske komunity pre Banskobystrický kraj, je predsedníčkou organizácie Kari – Krajská asociácia rómskych iniciatív. Je tiež spoluzakladateľkou Klubu rómskych spisovateľov. Beseda je súčasťou kampane  “Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku“, ktorá práve prebieha k podpore sčítania obyvateľstva na Slovensku. Rozhovor prebehne formou online streamu.

Part I

Part II