Csaba Horváth, riaditeľ iniciatívy Opre Roma bol hosťom v Ranných správach RTVS.

Sčítanie ľudu 2021 je príležitosťou k získaniu systematických znalostí o rómskej menšine ako vieryhodného a nezvratného dôkazu pre politikov a sociálne programy. Mať presné a úplné údaje o situácii Rómov tiež umožní lepšie zameranie dôležitých investícií do zakladania škôl, rozvoja bývania, zdravotníckych a komunitných zariadení.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/275159#2630