Hlavné správy: Nová kampaň chce zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva

Kampaň „Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku“ si kladie za cieľ zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva, ktoré sa realizuje od 3. mája do 13. júna. Informovala o tom Vera Lacková z kampaň Proud Roma Free Europe.

„Sčítanie obyvateľov je príležitosťou k získaniu systematických znalostí o rómskej menšine ako vierohodného a nezvratného dôkazu pre politikov a sociálne programy. Mať presné a úplné údaje o situácii Rómov tiež umožní lepšie zameranie dôležitých investícií zameraných na Rómov prostredníctvom bežných služieb. Údaje zo sčítania určia umiestnenie investícií na zakladania škôl, zdravotníckych zariadení, nový rozvoj bývania a ďalšie komunitné zariadenia,“ vysvetlila dôležitosť sčítania Lacková.

https://www.hlavnespravy.sk/nova-kampan-chce-zapojit-romov-do-asistovaneho-scitania-obyvatelstva/2562722

https://www.scitanie.sk/