Teraz.sk: Kampaň chce zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva

Kampaň “Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku” si kladie za cieľ zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva, ktoré sa realizuje od 3. mája do 13. júna. Informovala o tom Vera Lacková z kampaň Proud Roma Free Europe.

Pripomenula, že vďaka čo najpresnejšiemu zberu dát bude možné ovplyvniť budúcnosť rómskej komunity a spôsob, akým sa dajú jej práva riešiť. “Cieľovou skupinou kampane sú teda samotní Rómovia, ktorí sa nestihli zapojiť do online sčítania. Dôvody zahŕňajú nedostatočný prístup k digitálnej infraštruktúre a slabé povedomie o možnostiach účasti v sčítaní. Častým prípadom je aj manipulácia alebo organizovaný nátlak k nehláseniu sa k rómskej národnosti,” uviedla Lacková.

Dodala, že etnické menšiny tvoria najmenej 20 percent z celkového počtu obyvateľov Slovenska a medzi nimi sú Rómovia neoficiálne druhou najväčšou národnostnou menšinou. Podľa predchádzajúceho sčítania obyvateľov v roku 2011 v krajine žilo 105.738 Rómov. Podľa odhadov však na Slovensku žije minimálne 440.000 a maximálne 600.000 Rómov.

“Sčítanie obyvateľov je príležitosťou k získaniu systematických znalostí o rómskej menšine ako vierohodného a nezvratného dôkazu pre politikov a sociálne programy. Mať presné a úplné údaje o situácii Rómov tiež umožní lepšie zameranie dôležitých investícií zameraných na Rómov prostredníctvom bežných služieb. Údaje zo sčítania určia umiestnenie investícií na zakladania škôl, zdravotníckych zariadení, nový rozvoj bývania a ďalšie komunitné zariadenia,” vysvetlila dôležitosť sčítania Lacková.

https://www.teraz.sk/spravy/nova-kampan-chce-zapojit-romov-do-as/553665-clanok.html

https://www.scitanie.sk/