Účasť Rómov v asistovanom sčítaní obyvateľstva 2021

Kampaň “Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku” je iniciatívou Roma Initiavive Office Nadácie Otvorenej Spoločnosti, v spolupráci s European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) s účasťou rómskej občianskej iniciatívy Opre Roma. Kampaň je súčasťou „Proud Roma Free Europe“ iniciatívy, ktorá sa snaží mobilizovať rómske komunity po celej Európe k tomu, aby sa verejne hlásili ku svojej etnickej identite v národnom sčítaní obyvatelstva organizovaného v roku 2021 a 2022.

Vďaka čo najpresnejšiemu zberu dát bude možné ovplyvniť budúcnosť rómskej komunity a spôsob, akým sa dajú jej práva riešiť. Kampaň si kladie za cieľ zapojiť Rómov do asistovaného sčítania obyvateľstva, ktoré prebieha od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021 a informuje aj o skutočnosti, že okrem slovenskej národnosti sa Rómovia v sčítaní môžu prihlásiť aj k tej rómskej.

Cieľovou skupinou kampane sú teda samotní Rómovia, ktorí sa nestihli zapojiť do online sčítania. Dôvody zahŕňajú nedostatočný prístup k digitálnej infraštruktúre a slabé povedomie o možnostiach účasti v sčítaní. Častým prípadom je aj manipulácia alebo organizovaný nátlak k nehláseniu sa k rómskej národnosti. Avšak je veľmi podstatné, aby sa Rómovia prihlásili k vlastnej národnosti. Kampaň im má pomôcť v budovaní sebavedomia a prekonaní ostýchavosti prihlásenia sa ku svojmu pôvodu.

Vieme, že etnické menšiny tvorí najmenej 20 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska a medzi nimi sú Rómovia neoficiálne druhou najväčšou národnostnou menšinou. Predchádzajúce počty sčítania však nedokázali presne odraziť skutočné čísla. Tento rozpor má ďalekosiahle politické a ekonomické dôsledky pre rozvoj rómskej komunity na Slovensku.

Metodické nedostatky a rasové predsudky historicky odrádzali Rómov od účasti na sčítaní  obyvateľstva a otvoreného hlásenia sa k ich etnickému pôvodu. To vylúčilo celé rómske komunity  z oficiálneho počtu.

Podľa predchádzajúceho sčítania obyvateľov v roku 2011 v krajine žilo 105 738 Rómov. Podľa odhadov však na Slovensku žije minimálne 440 000 a maximálne 600 000 Rómov (11 % z celkovej populácie). Sčítanie ľudu 2021 je príležitosťou k získaniu systematických znalostí o rómskej menšine ako  vieryhodného a nezvratného dôkazu pre politikov a sociálne programy. Mať presné a úplné údaje  o situácii Rómov tiež umožní lepšie zameranie dôležitých investícií do zakladania škôl, rozvoja  bývania, zdravotníckych a komunitných zariadení.

V rámci kampane vznikol videospot, v ktorom účinkujú známe rómske osobnosti ako spevák Igor Kmeťo, speváčka Gitana, Eduard Čonka z Úradu vlády splnomocnenca pre rómske komunity alebo boxer Viliam Tanko.

Veríme, že vďaka mediálnej prezentácii tejto témy môže dôjsť k zlepšeniu postavenia Rómov v rámci slovenskej spoločnosti a prispieť tak k výraznejšiemu zrovnoprávneniu rómskeho národa v spoločnosti a riešenie tejto témy vo vrcholovej politike.

V prípade Vášho záujmu o danú tému sa na nás neváhajte obrátiť.

Vera Lacková

Media Voice

Krajinný koordinátor

Proud Roma Free Europe

+421 948 289 007

Pre viac info navštívte:

facebook.com/hrdiromovia

en.ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku

proudroma.org