Av te areses Barikano Romano Aktivisto

Treban amenge sode šaj maj but aktivisturja kana mangas te aresas ke amaro slobodipe. Te si tut vaxt, energia thaj mangipe te oves o paruvipe kaj manges te dikhes ande kadaja lumja de amen informacie pal tute. Ame si te keras tuke kontakto le lokalo aktivisturjenge gruposa vaš o slobodipe, te šaj thon tumari zor khetanes vaš tumari komuniteta!