Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie sa realizuje na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. O začatí asistovaného sčítania rozhodol predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie trvá celkovo 6 týždňov.

Do 13. júna choďte na miestny úrad a požiadajte o asistované sčítanie v rámci povinného sčítania obyvateľov.

Viac informácií: www.scitanie.sk