BARVALIPE TALKS s Erika Godlova, moderované Verou Lackovou!

Na tému etnoemancipačný proces Rómov sa do Barvalipe talks príde pozrieť Erika Godlová – rómska tlmočníčka a prekladateľka z rómštiny a anglického jazyka. V minulosti pracovala aj v médiach, mimo iné bola prvou moderátorkou z rómštiny a anglického jazyka. Pracuje aj médiách, mimo iné bola prvou modératorkou rómskeho vysielania po roku 1989. Rómskej identite a kultúre sa venuje dlhodobo. V súčasnej dobe pracuje v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove – dokumentačnom a informačnom centre rómskej kultúry. Beseda je súčasťou kampane “Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku“, ktorá práve prebieha k podpore sčítania obyvateľstva na Slovensku. Rozhovor prebehne formou online streamu.
Vera Lacková – režisérka a producentka, študovala na Masarykovej Univerzite média a žurnalistiku, v roku 2015 založila produkciu Media Voice.