BARVALIPE TALKS s Gitana, moderované Milanom Berkom!

Pozvanie na rozhovor do Barvalipe talks tentokrát prijala speváčka Gitana – vlastným meno Adriana Dráfiová, v ktorej hudbe sa výrazne prejavuje rómsky temperament a rytmy.
Okrem úspešnej zahraničnej kariéry má za sebou aj súžaž Talentmánia, kde sa umiestnila na druhom mieste. Spievala s kapelami Kmetoband a Kale.
Rozprávanie na tému rómskej identity k práve prebiehajúcemu sčítaniu obyvateľstvu je súčasťou kampane “Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku“, ktorej je Gitana súčasťou. Rozhovor prebehne formou online streamu.
Milan Berko – ako redaktor a publicista pracuje v národnostnom vysielaní RTVS.