Pozrite si billboardy kampane Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku!

Súčasťou našej kampane “Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku“ ku sčítaniu obyvateľstva sú aj billboardy v týchto lokalitách: Bratislava – Železničná stanica Petržalka, Rimavská Sobota, Chminianska Nová Ves, Luník IX. a Trebišov. V dátumoch od 3. 5. do 13. júna je možné zúčastniť sa sčítania obyvateľstva a Rómovia majú možnosť prihlásiť sa okrem slovenskej aj k rómskej národnosti.

Kampaň je súčasťou „Proud Roma Free Europe“ iniciatívy, ktorá sa snaží mobilizovať rómske komunity po celej Európe k tomu, aby sa verejne hlásili ku svojej etnickej identite v národnom sčítaní obyvatelstva organizovaného v roku 2021 a 2022.